produkt

Solar iBoost+ je najnovší prístroj na automatický ohrev vody pre majiteľov fotovoltaickej elektrárne (FVE) bez dodatočných vyvolaných investícii na zmenu existujúcej technológie či systému vykurovania. Kombinácia FVE s iBoost Buddy a využitím jeho doplnkových funkcií je možné dosiahnuť ešte vyššiu efektivitu a väčšie úspory vykurovacieho systému. To všetko môžete pohodlne sledovať a kontrolovať z pohodlia vašej obývačky.

Solar iBoost+ je najpredávanejší zariadením na ohrev teplej vody energiou z FVE vo Veľkej Británii s doteraz viac ako 45 000 predanými kusmi.

Ako to funguje

Identifikácia nadbytočnej elektriny

Prístroj sa skladá z 2 častí, a to z vysielača a prijímača. Jednotka vysielača prístroja je pomocou svorky napojená na kábel vedúci do domácej elektrickej rozvodne. Vysielač identifikuje objem exportovanej elektriny z domácnosti do distribučnej siete (DIS). Informácia sa bezdrôtovo prenáša do prijímača prístroja Solar iBoost+. Vysielač je napájaný dvoma batériami typu AA.

Aktivácia prístroja

Prijímač Solar iBoost+ sa aktivuje vždy automaticky ak je k dispozícii nadbytočná elektrina vyrobená z FVE. Prístroj inteligentne riadi a neustále upravuje tok elektriny do elektrickej špirály umiestnenej v zásobníku teplej vody v závislosti na kolísajúcej úrovni výroby FVE a nadbytku elektriny určenej na export do distribučnej siete.

Ohrev

Voda sa v zásobníku teplej vody ohrieva počas dňa kedy pracuje FVE.

Benefity

Jednoduchá inštalácia a prehľadný dizajn s inovatívnymi a chytrými vlastnosťami bez dodatočných investícii. Solar iBoost+ zrýchľuje výnosnosť a návratnosť investície do vašej FVE!

Komu je prístroj určený

Solar iBoost+ je určený pre domácnosti ale aj pre podnikateľov s nainštalovanou alebo plánovanou FVE. Prístroj je určený pre štandardné vykurovacie špirály do celkového výkonu až 3 kW.

Funkčnosť

Solar iBoost+ je možné nainštalovať aj do existujúceho systému vykurovania a prípravy teplej vody v domácnosti. Jedinou podmienkou je, aby mal domáci zásobník teplej vody nainštalovanú elektrickú ponornú špirálu, alebo mal predinštalovaný vstup pre takúto špirálu a termostat na nastavenie požadovanej teploty. Prístroj je možné zapojiť do vášho domáceho existujúceho systému prípravy teplej vody, kde je vykurovanie plynovým alebo elektrickým kotlom, peletkami alebo iným spôsobom. Nie sú potrebné žiadne iné investície (napr. nový kotol, riadiaci systém či výmena radiátorov.

Kompaktnosť

Solar iBoost+ je kompaktný prístroj rozmerov 225 x 158 x 92 mm. Prístroj je vhodné umiestniť na stenu medzi invertorom a zásobníkom teplej vody, ktoré sú spolu prepojené elektrickým káblom.

Spotreba nadbytku energie z výroby FVE

Rýchlo reaguje na meniacu sa spotrebu domácnosti a počasie s cieľom zabezpečiť spotrebu nadbytku vyrobenej energie. Ak je voda v zásobníku teplej vody nahriata na prednastavenú teplotu, prístroj automaticky vypne a oznámi "Water Tank HOT". Prístroj sa znova aktivuje ak teplota vody klesne pod prednastavenú teplotu.

Dve špirály

Pokiaľ má zásobník teplej vody možnosť ohrevu až z dvoch špirál, Solar iBoost+ dokáže automaticky riadiť až dve špirály, aby sa maximalizoval elektrický ohrev vody v zásobníku teplej vody. Najprv sa pripojí prvá špirála, v prípade dodatočnej nadbytočnej elektriny sa automatický pripojí aj druhá špirála.

Bezdrôtová komunikácia

Bezdrôtové pripojenie vysielača a prijímača zjednodušuje inštaláciu a odstraňuje nevzhľadnú kabeláž v dome alebo kancelárii.

Grafické zobrazenie údajov

Informácie o aktuálnej výrobe a historickej výrobe (predchádzajúci deň, posledných 7 a 28 dní a výrobe celkom) je možné zistiť priamo z malého displeje umiestneného na prístroji. Informácie sa vyvolajú opakovaným stlačením tlačidla "Display". Pre lepšie grafické zobrazenie údajov a aj riadenie spotreby nadbytočnej elektriny je vhodné použiť Buddy.

Vizuálna kontrola

LED dióda poskytuje okamžitú vizuálnu kontrolu že prístroj je v prevádzke (LED svieti na zeleno). Ak LED svieti na červeno, prístroj nie je v prevádzke.

Programovateľný časovač

Jednoduchý programovateľný časovač umožňuje Solar iBoost+ pracovať na dennej báze počas 7 dní (5+2 dni). Časovač umožňuje si nastaviť a prepínať zimný a letný režim, prípadne systém manuálne vypnúť jednoduchým stlačením tlačidla.

Multijazyčnosť

Informácie na dispeji sú uvedené vo viacerých jazykoch.

Funkcia "Boost"

Ak je Solar iBoost+ váš jediný zdroj na prípravu teplej vody, ste pripojený na distribučnú elektrickú sieť a potrebujete rýchlo nahriať teplú vodu a FVE nepracuje, potom je tu tlačidlo "Boost". Pomocou tlačidla “Boost“ pripravíte teplú vody tak, že manuálne dohrievate zásobník vody z elektrickej distribučnej siete v 15 minútových intervaloch, celkovo až 2 hodiny. Ak máte aj iný zdroj prípravy tepla, túto funkciu môžete použiť ako voliteľnú.

Záruka

Prístroj je vyrobený vo Veľkej Británii a má označenie CE. Bol testovaný v nezávislých technických skúšobniach a spĺňa potrebné technické a bezpečnostné predpisy. Záruka na prístroj sú 2 roky.

Solar iBoost+

Inštaláciou Solar iBoost+ získate:

Príklad využitia prístroja

Nasledujúca tabuľka znázorňuje príklad využitia Solar iBoost+ na ročnej báze v domácnosti v rámci podporného programu "Zelená domácnostiam".

 

Inštalovaný výkon FVE   2,5 kWp
Ročná výroba   2 600 kWh
Vlastná ročná spotreba domácnosti 40% 1 040 kWh
Pôvodné nadbytky "zdarma" do DIS 60% 1 560 kWh
Využitie Solar iBoost+ z "nadbytkov zdarma" na ohrev vody 90% 1 404 kWh
Nové nadbytky "zdarma" do DIS   156 kWh

Inštalácia

Solar iBoost+ môže nainštalovať iba odborne spôsobilá osoba. Potrebný čas k inštalácii je približne 1 hodina. Prístroj nie je potrebné softwarovo programovať ani pripájať na internet. Od okamžiku ukončenia inštalácie, prístroj automaticky pracuje bez potreby zásahu užívateľa.

Ako to ovplyvní vaše existujúce tarify energií?

Úspory závisia od používanej tarify. Všeobecne platí, že ak sa externé tarify dodávateľov energií zvyšujú, zvyšujú sa aj úspory z využitia domácej FVE. Inštalovanie Solar iBoost+ nemá vplyv na celkovú výrobu FVE, lebo meria a spotrebuje len nadbytok elektriny určenej na export do distribučnej siete. Má však vplyv na spotrebu energií na vykurovanie (plyn, elektrina). V SR v rámci programu podpory „Zelená domácnostiam“ nie je zavedená distribučná tarifa, ktorá sa vzťahuje na vyprodukovanú elektrinu z domácej FVE.

iBoost+ Buddy

Diaľkové monitorovanie a riadenie úspor a využitia energie vyrobenej zo slnka.

Inštalácia a pripojenie

Inštaláciu prístrojov je potrebné zveriť kvalifikovaným elektrikárom. Pre nastavenie bezdrôtovej komunikácie nie je potrebné prístroje programovať čo znamená jednoduchosť pripojenia pre profesionálov.

MONTY servis, s.r.o.

×

Solar iBoost

432,00€ s DPH

Buddy

115,20€ s DPH

Solar iBoost + Buddy Set

547,20€519,84€ s DPH

Vyberte produkt

Počet ks

Cena neobsahuje náklady na poštovné.